Wojciech Kukwa

Dr n.med. Wojciech Kukwa jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 2001. Od 2002 jest pracownikiem Kliniki Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przy ulicy Stępińskiej. W roku 2004 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2009 roku zakończył specjalizację z otolaryngologii.

Od lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Od 2009 roku także członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem (European Sleep Reseach Society) i Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu (American Academy of Sleep Medicine).

Jest założycielem i Prezesem Fundacji Zdrowy Sen.