Paulina Kresa

  • Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • W trakcie studiów była aktywnym członkiem studenckich kół naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Otrzymała Nagrodę III˚ im. Prof. Władysława Szenajcha, przyznaną przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej za najlepszy wynik Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
  • W 2013 roku rozpoczęła specjalizację z Ortodoncji w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (European Orthodontic Society). Obecnie spełnia się naukowo i zawodowo, pracując w Poradni Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kongresach z zakresu ortodoncji w Polsce i zagranicą.