Izabela Strużycka

Izabela Strużycka, lekarz stomatolog dr hab. n. med.

Wykształcenie:

 • Studia: Oddział Stomatologii, I Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Doktorat: rozprawa pt. „Możliwości prognozowania indywidualnego zagrożenia próchnicą” – obrona z wyróżnieniem.
 • Habilitacja: rozprawa pt. „Występowanie próchnicy oraz charakterystyka feno- i genotypowa szczepów próchnicotwórczych paciorkowców w populacji dzieci 12-letnich w Polsce”.

Specjalizacje:

 • I stopnia – stomatologia ogólna
 • II stopnia – stomatologia zachowawcza

Przebieg pracy zawodowej:

 • Od zakończenia studiów do chwili obecnej współpracuje z Zakładem Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Najważniejsze staże i szkolenia zagraniczne:

 • Sześciomiesięczne szkolenie w zakresie automatycznej analizy komórek w Zakładzie Genetyki CZD w Warszawie.
 • Staż naukowy w Departament of Oral Biology, Semmelweis University of Budapest, Węgry – właściwości śliny.
 • Kurs w zakresie „Public Oral Health Planning” w Departament of Cardiology, Lund University, Szwecja.
 • Szkolenie „Caries prevention and fourhanded dentistry” w Klinik Folktandvarden, Hóór, Szwecja.
 • Szkolenie „Preventive Dentistry and Epidemiology” w Dental Health Center of Karlstad.
 • Kurs w zakresie chirurgii przyzębia – „Guided Tissue Regeneration with Gore-tex periodontal material”, University of Hannover, Niemcy.
 • Stypendium w Departament of Periodontology, The University of Texas Health Science Center w San Antonio, Texas, USA.
 • Kursy podyplomowe „Clinical Research in Periodontal Therapy”, University of Texas, San Antonio, USA.
 • Kursy podyplomowe „Surgical and Restorative Procedures for Osseointegrated Implants and Clinical Uses of Various Implant Systems”, University of San Antonio Texas, USA.
 • Cykl szkoleń pt. „Oral rehabilitation by means of tissue integrated endoprostheses, ” w Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.
 • Kursy „Enamel erosions”, Bern, Szwajcaria.
 • Liczne kursy w zakresie odbudowy tkanek twardych zębów i endodoncji, materiały, techniki.

Publikacje:

 • ogółem ok. 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień zjazdowych, 50 prezentacji i wystąpień w Polsce i 45 na międzynarodowych sympozjach naukowych. Rozdziały w książkach i monografiach.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych i inne aktywności:

 • członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
 • członek Zarządu International Association for Dental Research European Division,
 • członek Regional Development Program Commitee IADR, USA,
 • członek Zarządu European Society of Preventive Dentistry,
 • członek Akademii Pierre Faucharda,
 • członek Komitetu redakcyjnego czasopisma Italian Journal of Operative Dentistry,
 • Redaktor Naczelny „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”,
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji ds Informacji Naukowej i Wydawnictw WUM,
 • Członek Rady Naukowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Stomatologii zachowawczej z endodoncją,

Główne zainteresowania naukowe:

 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • epidemiologia, diagnostyka, zapobieganie i leczenie próchnicy zębów oraz chorób przyzębia.