Diagnostyka RTG/CBCT w codziennej praktyce dentystycznej

Diagnostyka RTG/CBCT w codziennej praktyce dentystycznej

  1. Tomografia CBCT –podstawy teoretyczne – prezentacja 30 minut.
  2. Aparatura z tomografią CBCT, wymogi gabinetowe, uprawnienia dotyczące wykonania, ochrona radiologiczna.
  3. Podstawy systemu jakości obrazowania, wzorcowe procedury radiologiczne.
  4. Skierowanie na tomografię CBCT.
  5. Czym sugerować się przy wyborze aparatu i w jaki sposób prawidłowo wybrać pole obrazowania.
  6. Podstawy oprogramowania pantomografów z CBCT: Vatech i Planmeca