Ewa Jolanta Wiśniewska

Ewa Jolanta Wiśniewska

Wykształcenie średnie

 1. 1982-1986 II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, egzamin maturalny z wyróżnieniem.
 2. 1987-1989 Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie – elektroradiologia – technik elektroradiologii.

Wykształcenie wyższe

 1. 2003-2006 Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski studia licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalizacja elektroradiologia – licencjat elektroradiologii.
 2. 2006-2008 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalizacja promocja zdrowia – magister, nagroda rektorska.

Doświadczenie zawodowe

 1. 1989 do chwili obecnej Zakład Radiologii Stom. I Szczęk-Twarz. Szpitala Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 1989-2003 starszy technik rtg
 2. 2003 do chwili obecnej młodszy asystent rtg
 3. 2011 do chwili obecnej kierownik zespołu techników rtg

Działalność dydaktyczna

 1. 1995 do chwili obecnej Uniwersytet Medyczny w Warszawie wykładowca zajęć praktycznych dla studentów wydziału stomatologii, elektroradiologii i higieny.
 2. 2006 do chwili obecnej Medyczne Studium Zawodowe Częstochowa wykładowca radiologii stomatologicznej.
 3. Wystąpienie na Sesji Naukowo-Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału TPS 14.05.2013
  Temat: Zdjęcia wewnątrzustne – technika izometrii Cieszyńskiego, technika kąta prostego – błędy na radiogramach wynikające ze złego zastosowania techniki.

Działalność organizacyjna

 1. 2002 do chwili obecnej Amadar – współpraca jako konsultant ds. radiologii stomatologicznej
 2. 2010 do chwili obecnej Amadar, Pozytron, Dental Holding. Coldental kursy z zakresu radiologii stomatologicznej, współpraca jako konsultant.

Dodatkowe informacje

 1. 1995-2014 uczestnictwo w kursach doszkalających z zakresu radiologii stomatologicznej
 2. Pakiet Microsoft Office, Excel, Word Power Point, znajomość dobra.

Znajomość języków obcych

 1. Język angielski w stopniu komunikatywnym
 2. Język niemiecki w stopniu podstawowym

Odznaczenia

 1. Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego 17.10.2011

Spis publikacji

 1. TWÓJ PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY 2013.04.4:87-91
  Zdjęcia wewnątrzustne – najczęściej popełniane błędy i sposoby zapobiegania.
 2. TWÓJ PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY 2014.06.6:88-91
  Zdjęcia wewnątrzustne – technika kąta prostego.
 3. AMERICAN JOURNAL of PHYSICAL ANTHROPOLOGY 2013
  The Prevalence of Pulp Stones in Historical Populations From the Middle Euphrates Valley ( Syria ) 2014.01.1:103-115

Opiekun pracy licencjackiej

 1. Bartosz Dobrowolski – „Pantomogram-metoda, skuteczność diagnostyczna.” Warszawa 2007.
 2. Małgorzata Dręgowska – „Przydatność zdjęć wewnątrzustnych w diagnostyce części twarzowej czaszki.”

Zainteresowania

 1. Muzyka, literatura, film, turystyka górska.